Yükleniyor......

Sözleşme Teatisi Sürecinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin avukat tarafından hazırlanması kadar, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini belirleyecek sözleşme teatisi sürecine aktif olarak katılmasının da önemi büyüktür.

Büromuzdan şahıs veya şirketinizin tarafı olacağı her türlü sözleşmenin teati sürecinin yürütülmesi, hazırlanması, sözleşmenin getireceği avantajlar, getirdiği yükümlülükler, yaratabileceği hukuki, idari, cezai riskler konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ile sözleşme sürecindeki toplantılarınıza aktif katılım için hukuki destek hizmeti alabilirsiniz.