Yükleniyor......

Fikri Mülkiyet Hukuku

Çok sevdiğinizi bildiğim, ülkemize mal olmuş bir çok sanatçıyı, yapım şirketini ve yayınevini temsil etmekteyim.

Her işin mutfağında avukatların yer alması karşılaşacağınız güçlükleri azaltacaktır.

Bir müzik eserinin ortaya çıkması ,yayınlanması bu aşamada karşılaşacak her türlü sözleşmenin düzenlenmesi ve iş planının oluşturulması, Spotify, Fizy, Youtube gibi yayın mecralarında ön planda olabilmek ve dijital gelir elde edebilmek için her aşamada hukuki destek ve danışmanlık hizmeti veriyorum.

Menejerler, işletmeler, çalışanlar ve hizmetin yürümesinde işbirliğinde olunan her gerçek ve tüzel kişi ile olan ilişkiler, konser sözleşmeleri, bir müzik eseri, edebiyat eseri ve fikri mülkiyet hukuku koruma alanına giren her türlü hakkın korunması, gelir elde edebilir hale gelmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi için danışmanlık hizmetleri veriyorum.